Dags att ta hand om vårt kantstötta samhälle

De senaste 100 åren har Sverige satsat enorma resurser på uppbyggnaden av vårt gemensamma samhälle. Rent och billigt dricksvatten i kranen. Utbyggda elnät och miljonprogram för att fler ska kunna bo med närhet till arbete och kollektivtrafik. Vägar, flygplatser och järnvägar som knyter ihop landets alla hörn.

Det är inte bara stora ekonomiska värden som är investerade i vårt samhälle utan även naturresurser. Det är inte okej att slösa med våra gemensamma resurser, oavsett om det är pengar eller råvaror.
En positiv effekt av coronakrisen är att vi har tvingats stanna upp lite grann och reflektera. Många av oss har fått mer tid hemma och har börjat fundera över våra bostäder och vår närmiljö på ett annat sätt än tidigare. Vi blir varse vad som funkar och inte, vad som är trasigt och kantstött.
Program där information om fastigheter samlas.