Det är i staden det händer

En stads storlek och utveckling bestäms ytterst av hur stor efterfrågan är. Om en stad lockar till sig fler boende, arbetande och besökande kommer staden ha goda förutsättningar att växa. 


Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
SverigeRelaterade teman och taggar