Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna

Ensamhet i städerna låter som en paradox, men är verklighet för många. Siffror från SCB visar att omkring 290 000 personer i Sverige är socialt isolerade, och var sjätte person upplever att de inte har någon nära vän. Ensamhet och dess effekter på enskilda individer och på samhället i stort är komplexa frågor. Därför krävs samarbete mellan olika organisationer och olika discipliner för att hitta bra lösningar. 

Ensamhet påverkar så väl enskilda individer som samhället i stort mycket negativt, och det är dags att vi tar problemet på allvar.

Skribent

Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
SverigeRelaterade teman och taggar