Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi

Hur vi reser, pendlar och arbetar har under många år stått under förändring med nya resmöjligheter, och med mål om ökad jämlikhet, mindre utsläpp och bättre framkomlighet. Men det vi upplevde i våra större städer under våren 2020 hade få kunnat förutse. Förändringen skedde blixtsnabbt, nya vanor etablerades och mycket tyder på att en del av dessa vanor kan komma att bestå.
Relaterade teman och taggar