Tid är pengar

En samhällsekonomisk analys av kostnaderna för förseningar inom kollektivtrafiken.

Samhällsekonomisk kostnad för förseningar i kollektivtrafiken

sammanlagt
8.5 mdkr 8.5 mdkr
Storstädernas andel
75 % 75 %
Andel av totalkostnad
14 % 14 %