Transporterna och klimatmålen

Sverige har från och med den första januari 2018 en klimatlag som innebär att regeringens klimatpolitik ska utgå från riksdagens beslutade klimatmål. När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att växthusgasutsläppen ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010. (Inrikes flyg ingår inte i målet – det beror på att flygets klimatutsläpp hanteras inom EU:s system med utsläppsrätter). 

När Sverige (och andra små, rika, nationer) sätter ambitiösa mål visar vi att vi är villiga att ta vårt ansvar och dra vårt strå till stacken, och också att vi är övertygade om att det gå att nå högt satta mål utan att det behöver ha förödande konsekvenser för levnadsstandard och livskvalitet.
Emma Nolinder och Karin Brundell-Freij
cnt-70prcnt

Utsläppens tre dimensioner.