Vi behöver bli fler för att klara samhällsomställningen

Samhället behöver förändras dramatiskt för att vi ska klara uppsatta klimatmål, och WSP räknar med att rekrytera 1000 nya medarbetare per år under den kommande treårsperioden, som vill vara med och skapa förutsättningar för den samhällsomställning vi nu står inför. Om Sverige ska klara samhällsomställningen behöver branschen fler medarbetare och även medarbetare med rätt kompetens, och som situationen ser ut nu är kompetensförsörjningen en stor och avgörande utmaning. 

Unga som utbildar sig inom områden som stöttar samhällsomställningen.

Lärosätena behöver se över utbildningarna och möjligheten att utbilda fler inom områden som stöttar samhällsomställningen.


Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
SverigeRelaterade teman och taggar