WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. Senast utgivna publikationer

Kompensation behövs för att nå nollutsläpp inom infrastruktursektorn.

november 2021 | 3 minuter

Vi måste prata kompensation för att nå hela vägen

Sverige
Rapport
Medarbetare kartlägger och planerar för en god kompetensförsörjning.

november 2021 | 2,5 minuter

Vi behöver bli fler för att klara samhällsomställningen

Sverige
Reportage
thn-kommuner-oversvamning

oktober 2021 | 5 minuter

Kommunerna behöver förbereda sig – översvämningarna kommer att öka

Sverige
Reportage
Vy över Nacka.

september 2021

Regionernas kamp 2021

Sverige
Reportage
Luftburna elkablar som går över rapsfält - en del av Sveriges elsystem.

september 2021

Så utmanas Sveriges elsystem – skillnaderna i landet är stora

Sverige
Reportage