Allt du behöver veta om EUs taxonomi för hållbara investeringar

EU har tagit fram ett klassificeringssystem för hållbara investeringar och finansiella produkter, den så kallade taxonomin. Taxonomin är en av åtgärderna i EUs handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och ska bidra till att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering som en del i att uppnå Parisavtalet.

Relaterade teman och taggar