Undersökningen har genomförts sedan 2011 och kan nu användas för att se trender i ”Stadens innehåll”. Undersökningen mäter hela stadskärnans utbud, d v s handel, restaurang, hotell och övrig service. Årets undersökning släpps idag och mer info går att ladda ner här.
 

Några intressanta resultat är följande

Det är stora variationer i hur den totala omsättningen i stadskärnorna i Cityklimatet utvecklades 2015/2016. De stadskärnor som hade starkast utveckling ökade med 9 procent och de med svagast utveckling minskade med 2 procent. En klar majoritet (43 av 52) av stadskärnorna uppvisade hade en positiv tillväxt. Många städer utvecklas bättre än vad de har gjort under de senaste åren.

Detaljhandeln, dvs fysisk handel och e-handel, omsatte omkring 735 miljarder kronor år 2016. Om den totala omsättningen fördelas på olika försäljningskanaler framgår att stadskärnorna i de städer som ingår i cityklimatet stod för omkring 20 procent av den totala omsättningen. I praktiken torde denna andel emellertid vara högre då en mängd mindre städers detaljhandelsomsättning återfinns under övrig fysisk handel. Cityklimatet visar också att dagligvaruhandeln utvecklas betydligt bättre i städerna än sällanköpsvaruhandeln.

Cityklimatet 2017 - alla orter

Innehållet i staden har även förskjutits till att omfatta en större andel arbetsställen/butiker med kommersiell service. Detta är verksamheter som, på grund av sin natur, ofta kan klara mindre centrala lägen eftersom de har en mer ärendestyrd efterfrågan och mer trogna kunder. En stark trend på både kort och lång sikt är också att restaurangerna och hotellen utvecklas bra. Stadens innehåll håller på att förändras.

Under perioden 2011/2016 har antalet arbetsställen (butiker) i jämförbara städer och branscher ökat med omkring 900 enheter vilket innebär en ökning om 10 procent. Det bakomliggande materialet pekar på att antalet sällanköpsvarubutiker minskat svagt men också att den nedgång som kan skönjas i denna bransch mycket väl kompenseras av ett ökat antal caféer och restauranger och/eller företag inom annan service.

Verksamheterna i stadskärnorna är i huvudsak småskalig och de flesta butikerna återfinns i omsättningsklasserna under 20 miljoner kronor.

Vill du veta mer om hur svenska stadskärnor utvecklas så hör av dig rudolf.antoni@fastighetsagarna.se på Fastighetsägarna eller till fredrik.bergstrom@wspgroup.se och ulf.ramme@wspgroup.se

Ladda ner rapporten Cityklimatet

Mer om detta ämne

Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige