Data från Google och Apple tyder på att vårt beteende är på väg mot det normala

Kan resmönster och googlingar säga något om läget i ekonomin? I tider då läget förändras snabbt är eftersläpningen på de indikatorer vi traditionellt brukar använda oss av (BNP-förändring, arbetslöshet osv) ofta ganska stor. Det kan därför finnas vits att också titta andra intressanta mått. Google och Apple tillhandahåller enorma mängder information om våra vanor och vi har tittat närmare på några av dessa. 

Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige

img-forandring-vagbeskrivningsforfragning-apple-maps

Figur 1: Antal vägbeskrivningsförfrågningar relativt den 13 januari 2020 (index 100). Data för 11 och 12 maj saknas. Källa: Apple.

Antal bordsbokningar på restauranger i Sverige relativt v7 2020.

Figur 2: Antal bordsbokningar på restauranger i Sverige relativt v7 2020 (v7 = index 100). Källa: Bokabord.se.

Googlingar på ”recession” i Sverige under den senaste 12-månadersperioden.

Figur 3: Googlingar på ”recession” i Sverige under den senaste 12-månadersperioden. Högsta antalet sökningar=index 100. Källa: Google Trends.

Googlingar på ”a-kassa” i Sverige den senaste 12-månadersperioden.

Figur 4: Googlingar på ”a-kassa” i Sverige den senaste 12-månadersperioden. Högsta antalet sökningar=index 100. Källa: Google Trends.

img-googling-bio-sverige

Figur 5: Googlingar på ”bio” i Sverige under 2020. Högsta antalet sökningar=index 100. Källa: Google Trends.