Effekterna av underhållsskulden blir allt tydligare

Inom VA-området har man pratat om underhållsskulden sedan 1990-talet. Underhållsbehoven är både mer omfattande och större än de insatser som görs och är någonting som kommer bli kännbart för allt fler. WSPs Anna Dahlman Petri, senior rådgivare och vattenexpert, menar att det behövs en dialog kring hur de omfattande investeringarna ska göras och det behöver göra nu.


Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige