Ensam i en sjuk värld

Ofrivillig ensamhet var ett växande samhällsproblem redan innan Covid-19. Nu finns tydliga tecken på att situationen ytterligare försämrats för många av de som var utsatta innan pandemin. Också gruppen ofrivilligt ensamma förväntas nu öka i samhället.

Många studenter och unga som bytt jobb och flyttat till en ny stad upplever många gånger ofrivillig ensamhet innan de hunnit etablera sig och skapat ett kontaktnät. Många utrikesfödda upplever precis samma sak.
Helena Klintström Ansvarig hållbar stadsplanering på WSP
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige

Välkommen till tredje avsnittet av Bäst före. Ett laddat program som bland annat kommer beröra hur vi skapar publika rum som får människor att mötas och må bra.

Läs mer och anmäl dig till nästa avsnitt