Hanteringen av snabb tillväxt betyder inte längre ”bara” att tillhandahålla mer säkerhet, fler biljettdiskar, ökad bagagekapacitet och fler marktransporter. Tekniska framsteg, hållbara lösningar och hänsyn till passagerarnas och personalens välbefinnande är grunden till ett nytt perspektiv på de utrymmen och system som kommer att prägla flygplatser inom en snar framtid. Kostnaderna för flygplatsinfrastruktur växer globalt sett och skapar möjligheter att förverkliga nya visioner som leder till ordentliga förbättringar snarare än att bibehålla ett undermåligt status quo.

Vissa städer har redan infört innovativa förändringar som omdefinierar själva syftet med en flygplats.

På Changi Airport i Singapore märks ökad detaljhandel och fler fritidsaktiviteter, inramat av botaniska anläggningar.

En ikonisk terminal vid Marseilles flygplats i Frankrike uppdateras istället för att rivas. Genom att ta vara på de senaste idéerna är flygplatsen på god väg att förflyttas in i framtiden.

Toronto Pearson International Airport, Kanadas största nav, håller på att utvecklas till ett verkligt regionalt och nationellt transitcentrum, där nya motorvägar och järnvägslinjer sammanstrålar och skapar förbindelser till olika städer för den internationella flygresenären.

På LaGuardia Airport i New York håller teknisk innovation i kombination med affärssinne att förbereda flygplatsen för framtiden. På den tekniska sidan är den unika konstruktionen med två broar som spänner över taxibilarna en av de innovationer som ska skapa utrymme i en alltmer trångbodd flygplats. På den affärsmässiga sidan möjliggör införandet av en P3-finansieringsmodell att framtidsorienterade förändringar faktiskt kan genomföras.

Anta att flygplatser runt om i världen skulle erbjuda smidiga, snabba och stressfria passagerarupplevelser varje dag. Ett sådant fullödigt erbjudande, där målet är effektiv drift och passagerare som trivs, skulle innebära en oöverträffad passagerarnöjdhet som varade under hela resan. 

Med sikte på framtiden

Att skapa flygplatsinfrastruktur för detta bredare och passagerarorienterade sammanhang innebär att planera för terminaler och andra flygplatsbyggnader som kan anpassas vid förändringar. En sådan flexibel inställning har betydelse för de tidiga design- och planeringsstadierna i flygplatsdesignen – alltid med blicken riktad mot långsiktig investeringsavkastning. Tekniska förbättringar som olika automatiska biometriska skannings- och igenkänningsmetoder, samt automatiserad bagagekontroll och -märkning, integreras alltmer i befintliga utrymmen för att minska passagerarträngseln och snabba upp flödet på flygplatser.  Processerna blir säkrare och grundligare, men mindre påträngande för passagerarna.

Mobilitetsutvecklingen kommer också att stimulera till nya lösningar där flygplatser börjar använda självkörande fordon som transportmedel till och från flygplatsen och för att förflytta passagerare mellan terminaler. Fler anslutningar mellan buss- och tåglinjer liksom höghastighetstågsanslutning till avlägsna områden kommer ytterligare att stödja övergången till detta nya flygplatslandskap. 

Toronto Pearson International Airport

Förädling av luftfarten

I takt med att framväxande teknik implementeras för att snabba upp passagerartrafiken på marken, kommer forskning kring lättare flygplansmaterial och nya framdrivningsmetoder, till exempel sådana som fokuserar på vertikal start, biobränslen och elektrisk framdrivning, att utveckla flygplanen ytterligare. En fortsatt utveckling och framgångsrik användning av dessa tekniker leder i slutänden till färre trafikstockningar på start- och landningsbanorna, minskat koldioxidavtryck och miljöpåverkan, och lägre nivåer av buller och luftföroreningar som påverkar omgivande samhällen.  Standarddesignen för flygplatser utvecklas snabbt som svar på dessa förändringar.

Snabbare förändringstakt

Genom att utnyttja kraften i informationsteknologin kan flygplatser fokusera på att skapa en upplevelse som präglas av enkelhet, smidighet och trivsel, snarare än frustration och trängsel. Att betrakta passagerarna (och förstås personalen) som känsliga personer med komplexa behov, snarare än komponenter som måste hanteras, öppnas enorma möjligheter för flygplatser. När det handlar om att ta emot de ökande passagerarvolymerna kommer väl genomtänkt planering och införandet av toppmoderna tekniker att gynna såväl flygplatser som flygbolag och passagerare. 

Framsteg kräver samarbete och överenskommelser mellan olika lokala, regionala och nationella intressenter. En sådan flexibilitet hjälper flygplatserna att utvecklas, att bli upplevelserika destinationer och ett nav för hållbar samhällstillväxt.


Mer om detta ämne