Skribenter inom Hållbarhet

Sofia Nyholm
Internt hållbarhetsansvarig
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Anna Dahlman Petri
Avdelningschef strategisk VA-utredning
Sverige
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation
Sverige
Se mer
Charlotta Winkler
Expert solenergiteknik
Sverige
Jan Ottosson
Sektionschef
Sverige
Simon Clouston
Technical Director - Energy & Environment
Storbritannien