Skribenter inom Hållbarhet

Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Så framtidssäkrar vi världen
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Ha koll på omvärlden och undvik överraskningar
Charlotta Winkler
Expert solenergiteknik
Sverige
Solenergi – ett steg i Kyotopyramiden
Simon Clouston
Technical Director - Energy & Environment
Storbritannien