Innovation i byggprocesser möjliggör implementering av solenergisystem i nya och befintliga byggnader

Solenergibranschen går för högtryck och det ger oss utrymme för innovation och nya idéer. Det handlar om att implementera befintlig teknik på rätt sätt, vid rätt tillfälle och genom rätt aktör. Det handlar också om att ta tillvara på kunskapen och införa den som ny standard.

Solcellmodulerna, solcellsanläggningarna i sig är inte innovativ teknik. Tekniken för att utvinna solvärme och solel är byggd på mogen och beprövad teknik, även om den ständigt utvecklas. Vid nyproduktion behöver standarden vara att bygga enligt bästa tillgängliga teknik, minimera energibehov och tillföra förnybar el- och värmeproduktion där energibehov skapas. Men det är lika viktigt att tänka till kring hur tekniken kan användas vid underhåll och renovering för att skapa mer energieffektiva byggnader. Kan inte detta ses som självklarheter har inte klimathotet tagits på allvar av varken bransch, myndigheter eller politiker.

Eftersom priset på solcellsanläggningar gått ner har tekniken blivit tillgänglig även för enkla installationer för att testa i innovativa kombinationer. Aktörer i byggbranschen har genom de sänkta priserna kunnat motivera installationer, driva utvecklingen kring implementering, varit kreativa vid kravställning och öppna för att testa nya lösningar. Det är först nu som starten på omställningen har lyckats slå igenom. I flera årtionden har forskning inom solvärme- och solelteknik bedrivits, experter varit övertygade om vikten av en ökad och bred implementering. Vi har länge arbetat med att föreslå intressanta applikationer av såväl solfångare för solvärme liksom solcellsmoduler.

Genom en ökad efterfrågan och önskemål om att hållbarhetsprägla projekt genom solcellsanläggningar har produktutveckling gynnats. Fastighetsutvecklare och arkitekter har varit drivande med att testa och visa alternativa solcellsanläggningar. Kapplöpningstrenden att ta fram den största och mest färgglada anläggningen har lagt sig något och beställare vill ta del av mogna och genomarbetade koncept.

Till detta har även färdiga produkter och system för byggnadsintegrerade solcellsmoduler nått den svenska marknaden genom att de nu erbjuds även från svenska entreprenörer. Tillgängligheten och även trovärdigheten för dessa lösningar har ökat markant. Fördelarna är att de nya systemen är en del av helheten i en byggnad, till exempel genom solavskärmning, balkongräcken, väderskydd eller fasadmaterial, både smart och kostnadseffektivt.

Vad vi i Sverige fortfarande har framför oss är just implementeringen av solenergisystem. Detta är inte i närheten av att ha blivit standard. Men med små steg närmar vi oss att solenergianläggningar blir en del av den bebyggda miljön. Från små nivåer fördubblas årligen den installerade soleleffekten. Ska dock en seriös ökning kunna förverkligas krävs fortfarande en hel del av oss, politiker, myndigheter och branschaktörer. 

Givet att styrsystem och incitament förenklas och skrivs om för att gynna en ökad utbyggnad av solelanläggningar, behöver fortfarande branschen ta ett ökat krafttag och en stark roll om energiomställningen från fossil till förnybar energiförsörjning ska bli verklighet. Elproduktion i staden behöver så långt som möjligt ersätta centrala kraftverk. För att detta ska ske måste varje byggnadsyta med gynnsamma förutsättningar bistå plats till solcellsmoduler.


Mer om detta ämne

Skribent

Charlotta Winkler
Expert solenergiteknik
Sverige