Skribenter inom Mobilitet

Claës af Burén
Energiexpert
Sverige
Björn Öhman
Avdelningschef Transportsystem
Sverige
Nikos Papakatsikas
Trafikanalytiker
Sverige
Charlotta Faith-Ell
Forskningsansvarig, Expert, Fil.Dr.
Sverige
Se mer
Ulf Larsson
Affärsrådgivare, transport och samhällsutveckling. Chef, Rail Advisory
Sverige
Se mer
Karin Hassner
Trafiksäkerhetsexpert
Sverige
Se mer
Karin Brundell-Freij
Expert Transportsystem och stadsutveckling
Sverige
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Se mer
Karin Magnusson
Avdelningschef Brand & Risk
Sverige
Erik Hällstorp
Senior ingenjör Brand & Risk
Sverige
Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige
Läs mer
Simon Clouston
Technical Director - Energy & Environment
Storbritannien
Tim Morrison
Aviation Director
Storbritannien