Skribenter inom Mobilitet

Karin Hassner
Trafiksäkerhetsexpert
Sverige
Trafiksäkerhet – en del av Agenda 2030
Karin Brundell-Freij
Expert Transportsystem och stadsutveckling
Sverige
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Ha koll på omvärlden och undvik överraskningar
Karin Magnusson
Avdelningschef Brand & Risk
Sverige
Erik Hällstorp
Senior ingenjör Brand & Risk
Sverige
Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige
Att hantera risker – en viktig del i hållbar samhällsutveckling
Simon Clouston
Technical Director - Energy & Environment
Storbritannien
Tim Morrison
Aviation Director
Storbritannien