Nulägesanalys av cykeltrafik och cykelvägnät

Karlskoga kommun driver projektet ”Karlskoga cyklar för en bättre miljö”, som finansieras av bidrag från Energimyndigheten. Syftet med projektet är bli en mer cykelvänlig stad där det är enkelt att välja cykeln framför bilen. 

Relaterade teman och taggar