Ökat fokus på hållbar stadsutveckling

Pandemin har på många sätt tydliggjort sårbarheter i vårt samhälle och det viktigaste inför 2021 är hur vi tar till vara på de erfarenheterna menar Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP.

Om alla ska ha jämlika livschanser behöver vi hela tiden arbeta med hållbar stadsutveckling.
Helena Klintström Ansvarig hållbar stadsutveckling på WSP

Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige