Skribenter inom Platser

Freija Carlstén
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Se mer
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Se mer
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Se mer
Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige
Se mer