Regionernas kamp 2018: All förändring borde börja i fakta

För fjärde året i rad publicerar WSP rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner. Syftet är att identifiera några av de viktigaste drivkrafterna för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och regioner står sig i ett jämförande perspektiv. I tider av förändring är behovet av grundläggande sammanhang och fakta viktigare än någonsin. 

Utvalda fakta

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för pendlingskommun nära storstad. Högst snitt i Sverige.
251 538 kr 251 538 kr
ÖkningEn av Stockholm, Göteborg och Malmös befolkning under 2006-2016
17 % 17 %
sysselsättningsgrad bland utrikes födda i de större städerna (centralorterna).
56 % 56 %

Skribent

Mattias Frithiof
Sektionschef, Samhällsutveckling
Sverige