Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna

Ensamhet i städerna låter som en paradox, men är verklighet för många. Siffror från SCB visar att omkring 290 000 personer i Sverige är socialt isolerade, och var sjätte person upplever att de inte har någon nära vän. Ensamhet och dess effekter på enskilda individer och på samhället i stort är komplexa frågor. Därför krävs samarbete mellan olika organisationer och olika discipliner för att hitta bra lösningar. 

Ensamhet påverkar så väl enskilda individer som samhället i stort mycket negativt, och det är dags att vi tar problemet på allvar.

Skribent

Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige


Exception details:
Rendering: Mvc Form
Placeholder: /page-layout/section_530be6e6-ac75-406f-b6f0-c782175746e5/col-narrow-1_74c5275c-f62e-4cf8-bd26-411da777b0ef/wrapper_3c0b7f0e-e8d9-42cb-a4bc-894cc20989be
Controller: Form
Action: Index
Message: model

Relaterade teman och taggar