Så kan analysmetoden skapa en mer hållbar framtida mobilitet – och spara pengar

Vårt sätt att resa förändras i takt med den tekniska utvecklingen och andra skiften i samhället. WSP har utvecklat en analysmetod för att skapa underlag åt beslutsfattare att driva utvecklingen mot uppsatta mål.

Vill man få en förståelse för vilka åtgärder som är de bästa för att nå dit man vill inom framtidens mobilitet kan vi hjälpa till.
Björn Öhman Mobilitetsexpert

Skribent

Björn Öhman
Avdelningschef Transportsystem
SverigeRelaterade teman och taggar