Så påverkar Covid-19 vattenfrågan

Corona-pandemin kommer att förändra vattenfrågan i grunden. Medborgarna måste själva ta ett större ansvar för vattentillgången. Dessutom kommer kommuner att tvingas samarbeta för att bättre möta kriser och deras risk- och sårbarhetsanalyser kommer att vidgas.
I slutänden kommer det att öppna för en nödvändig diskussion om ett systemskifte i frågan om dricksvattenförsörjningen.
Anna Dahlman Petri Ledande vattenexpert, WSP.
Lager med kemikalier.