Going Small – så tacklar städer övergången till urban mikromobilitet

Delningstjänster och mikromobilitet är en allt vanligare syn i urbana områden världen över. WSP har i studerat sju världsstäder utifrån städernas hantering, operatörerna och användarna. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är utmaningar som återfinns i alla de studerade städerna, men lösningarna ser olika ut. 

Global Young Advisory Network

Nikos Papakatsikas
Trafikanalytiker
Sverige


Relaterade teman och taggar