Så utmanas Sveriges elsystem – skillnaderna i landet är stora

Fler kör elbil, smarta prylar i hemmet behöver el dygnet runt och vi behöver serverhallar som lagrar data och möjliggör digitaliseringen. Ovanpå detta ska vi bli klimatneutrala till år 2045 - utan en övergripande plan på hur ekvationen ska gå ihop. 

De regionala skillnaderna i energibalansen är stora redan i dag och kommer öka ytterligare. När effektbristen nu börjar bli ett faktum på flera håll i Sverige kommer frågan om vem som har ansvaret för den långsiktiga elförsörjningen behöva redas ut.

Anna Nordling
Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige