Samarbete, sensorer och synergier – så framtidssäkrar vi samhället

Stockholm står sig bra i den globala konkurrensen när det gäller framtidssäkring, men brister finns. Samarbeten i nya ekosystem är nyckeln till framgång för att digitaliseringen ska bidra till en mer hållbar och fossilfri livsstil. 

WSP har genomfört en rankning av 24 storstäder runtom i världen utifrån deras beredskap inför framtiden. Stockholm hamnade på tredje plats vilket reflekterar att vi i Sverige ligger bra till för den redan påbörjade, så kallade tredje teknikrevolution, där digitaliseringen hjälper oss att bygga hållbarare samhällen. 

Samtidigt visar undersökningen Global Cities Index att Stockholm och Sverige inte är lika mycket i framkant som vi ibland kanske inbillar oss. Visst, vi har ett väl utbyggt fibernät som gör det möjligt att koppla upp och effektivisera mycket av till exempel hemtjänst och vård i framtiden. Fibernätet kan hjälpa oss att minska såväl de offentliga tjänsternas klimatavtryck som arbetsbelastningen på personalen. Men samtidigt är vårt 5G-nät jämförelsevis dåligt utbyggt jämfört med till exempel Seattle och Köpenhamn som hamnade före Stockholm i rankningen.

Sverige måste våga ta nästa steg och investera vidare i 5G.
Måns Norlin Ansvarig innovationer och hållbar samhällsplanering WSP Telekom

5G-nätet ger möjlighet till mycket bättre positionering, vilket kanske har sina sidor på det kommersiella planet, till exempel genom potentialen för ännu mer störande reklam. Men samtidigt kan det effektivisera trafikflödet och möjliggöra enklare lösningar för transport as a service – och därmed minska koldioxidsläppen. Även elektrifieringen av transporter skulle gynnas av en 5G-utbyggnad, eftersom el-fordon då kan kopplas upp och styras enklare. Därför måste vi i Sverige våga ta nästa steg och investera vidare i 5G.

 

Digitalisering inget självändamål

Jag brukar kalla det jag jobbar med för disruptiva innovationer. Huvudfrågan som WSP ställer tillsammans med kommuner och organisationer är hur vi kan bygga ett hållbart samhälle med hjälp av digitaliseringen. I en involverande process tar vi fram konkreta handlingsplaner utifrån den specifika situationen i kommunen och de olika styrdokument som finns, inklusive digitaliserings- och hållbarhetsagendor. 

Digitaliseringen kan hjälpa till att bygga ett hållbart samhälle på många olika sätt, men den tjänar inte på att vara ett självändamål. Digitala lösningar som används för att skapa så kallade smarta städer behöver leda till nya synergier, effektivisera och gynna en bättre hållbarhet och ett fossilfritt samhälle. När sensorer och IoT-teknik utnyttjas rätt kan de effektivisera och integrera verksamheter och därmed minska koldioxidutsläppen, till exempel genom att minska energiförbrukningen i fastigheter genom smart styrning. Ett annat exempel är ”Vehicle to grid”, där batterier i elbilen laddas av solpaneler på hustaken i förorten. När elbilen sedan körs in till arbetsplatsen kan batteriet i den hjälpa till att försörja staden med el. 
 

Nya ekosystem

För att realisera potentialen i den tekniska utvecklingen gäller det att hitta och samarbeta i nya ekosystem. Företag behöver knyta till sig nya och kanske oväntade partners i integrerade nätverk som tillsammans kan skapa hållbara synergier. Ett exempel är när Northvolt och BMW går samman för att ge bilbatterier som inte längre duger till att användas i bilar ett nytt liv som en del av energilager på industrier, kraftstationer eller i hem. Att skapa möjligheter till sådan lagring bidrar till att vi bättre kan tillvarata energin från hållbara energikällor som sol-, vatten- och vindkraft. Därmed underlättas övergången till ett fossilfritt samhälle och vårt levnadssätt inverkan på klimatförändringarna minskas.

Vi behöver jobba tillsammans för att möta framtidens utmaningar. Här ligger faktiskt Sverige långt fram och kan bli världsledande. För att det ska ske måste dock politik, näringsliv, statliga företag och offentliga förvaltningar våga samarbeta i nya ekosystem av tjänster. När vi ser en potential till nya synergier genom smarta, hållbara tekniska lösningar ska vi vara öppna för att gå in i nya nätverk, där var och en hittar sin plats i ekosystemet. På det sättet hittar företag lönsamhet i det fossilfria samhället. Det är på det sättet vi gör det möjligt för Stockholm – och hela landet – att bibehålla sin framskjutna position bland världens framtidssäkra samhällen. 

Stockholm i detalj - Global Cities IndexGlobal Cities Index microsite