Skribenter inom Samhälle

Sofia Nyholm
Internt hållbarhetsansvarig
Sverige
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Anders Ling
Avdelningschef Stadsutveckling
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
Maria Pleiborn
Seniorkonsult/Demograf
Sverige
Se mer
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Kontakta mig
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef WSP Advisory
Sverige
Mattias Frithiof
Avdelningschef
Sverige
Linda Lövgren
Bostadsanalytiker
Sverige
Göran Nygren
Gruppchef Brand & Risk
Sverige
Tim Morrison
Aviation Director
Storbritannien