Skribenter inom Samhälle

Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Så framtidssäkrar vi världen
Sofia Nyholm
Internt hållbarhetsansvarig
Sverige
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Ha koll på omvärlden och undvik överraskningar
Anders Ling
Avdelningschef Stadsutveckling
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Hållbar stadsutveckling – från prat till verklighet
Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
VA – Att låna vatten klokt
Henrik Andersson
CRC-ansvarig WSP Samhällsbyggnad
Sverige
Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige
Regional tillväxt för attraktivt boende
Linda Lövgren
Senior bostadsanalytiker
Sverige
Vem är kunden på bostadsmarknaden?
Göran Nygren
Gruppchef Brand & Risk
Sverige
Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
Sverige
Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?
Tim Morrison
Aviation Director
Storbritannien