Skribenter inom Samhälle

Mari Ferring
Seniorkonsult och doktor i arkitekturhistoria (KTH)
Sverige
Se mer
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Se mer
Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
Sverige
Se mer
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Se mer
Sofia Nyholm
Internt hållbarhetsansvarig
Sverige
Anders Ling
Avdelningschef Stadsutveckling
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Se mer
Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
Läs mer
Henrik Andersson
CRC-ansvarig WSP Samhällsbyggnad
Sverige
Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige
Se mer
Linda Lövgren
Senior bostadsanalytiker
Sverige
Se mer
Göran Nygren
Gruppchef Brand & Risk
Sverige
Tim Morrison
Aviation Director
Storbritannien