Takten i samhällsbyggnadssektorns klimatomställning måste öka

Samhällsbyggandet står för en betydande del av växthusgasutsläppen både i Sverige och globalt. Om Sverige och världen ska kunna nå de uppsatta klimatmålen måste utsläppen från samhällsbyggandet minska drastiskt de kommande decennierna.