Hur skapar vi förutsättningar för att ge ett mer jämlikt och jämställt bemötande?

Många myndigheter, företag och organisationer ser ett jämställt och jämlikt bemötande som centralt i sitt kvalitetsarbete. De analyser som WSP gjort i olika sammanhang visar dock att det finns skillnader i bemötande riktat till kvinnor och män, och även hur personer med olika födelseländer bemöts. 

Relaterade teman och taggar