Smarta fordon eller leksaker för hipsters?

Batteridrivna kickbikes, ståhjulingar och hyrcyklar. Med jämna mellanrum har våra städer de senaste åren fyllts med nya typer av innovativa fordon. Och det finns god anledning att tro att trenden med delad mobilitet är här för att stanna, menar Karin Brundell-Freij, expert på transportsystem på WSP samt docent i transportvetenskap och adjungerad professor vid Lunds Universitet.

Som över en natt fanns de överallt, hyrcyklar och elscootrar. Fordon som delas genom en app på telefonen där man för en mindre peng enkelt kan ta sig runt i staden utan att använda vare sig bil eller kollektivtrafik. Vad är det som gör att den ena produkten efter den andra kommer och går?  Kan det vara så att det i slutändan är den traditionella cykeln som består?

- De senaste åren har it-utvecklingen gått fort inom området och det har gjort att det blivit enklare att administrera den här typen av delade tjänster, säger Karin Brundell-Freij.

Till delad mobilitet räknas hyrcyklar, elscootrar och bilpooler. Många produkter har lanserats men flera har också försvunnit efter bara någon säsong.

Karin Brundell-Freij
Expert Transportsystem och stadsutveckling
Sverige

Par köper biljett för hyrcyklar.

- Problemet för Segway (som nu slutat tillverka sitt ståhjuliga fordon; reds. anm.) var uthyrningen som många upplevde som krånglig när man skulle gå in i en turistbyrå för att hyra. Inköpskostnaden för Segway var också förhållandevis hög jämfört med elscootrar som se senaste åren har blivit ett naturligt inslag i många städer runt om i landet.

Behövs elscootrarna i våra städer?

- I rätt miljö fyller de en tillgänglighetsfunktion för rätt målgrupp. Det finns olika aspekter av vad som är viktigt när man pratar mobilitet. Ur ett hållbarhetsperspektiv har elscootrana aldrig varit bäst i klassen och kommer inte heller kunna spela en viktig roll i de storskaliga förändringar som krävs. Talar man däremot ur funktion så fyller de en roll för ett smalt segment genom att göra det smidigare att ta sig till angelägna målpunkter. Antingen i sig själva, eller som komplement till och från kollektivtrafikens hållplatser.

Inte alltid klimatsmarta

När det gäller underhållet på de fordon som ingår i delad mobilitet finns det utvecklingspotential menar Karin Brundell-Freij.

- Den första generationens elscootrar hade en kort livslängd och då var det slit och släng som gällde. För att delade tjänster ska vara proffsiga och människor ska vilja köpa tjänsten måste någon lösa de problem som kan uppstå. Ingen vill hyra trasiga produkter utan det krävs att fordonen underhålls med jämna mellanrum. 

Karin Brundell-Freij förklarar att det är en jämvikt mellan att produkterna inte får vara för dyra, vilket de kan vara om de behöver underhållas ofta, och efterfrågan på tjänsterna. 

- Inom mobilitetsbranschen pratar många nu om MaaS (Kombinerad Mobilitet och Mobility as a Service) som framtidens lösning – som Netflix för transporter. Man kanske vill använda hyrbil i två dagar i månaden och elcykel resten av tiden och då har man en stående prenumeration för de tjänsterna. 

Kvinna håller i ihopfälld elskoter för att ta tåg.

Inte bara för stora städer

I en WSP-rapport från 2019 framkom att ungefär en fjärdedel av de resor som görs med delad mobilitet är en del av en kollektivtrafikresa.

Problemet med att smidigt ta sig till och från hållplatser - det som brukar kallas Last mile problem - där har delad mobilitet en roll att fylla.

All mobilitet blir mycket lättare i storstäderna där det finns en marknad och en tillräckligt stor efterfrågetäthet. Det betyder inte att tjänsterna har en funktion att fylla även i mindre städer. På WSP jobbar några av landets främsta trafikexperter. I kombination med spetskompetens runt om i välden har WSP en global styrka som kommer kunderna till godo.

- Jag ser att vi på WSP har en viktig roll att fylla i form av våra analyser och rekommendationer till kunder kring vilka mobilitetslösningar som passar olika städer och hur de kan stimuleras, alternativ regleras när det är nödvändigt. Det gäller att ha en djup förståelse för hur mobilitet fungerar och förstå lokala förutsättningar för att kunna göra kvalificerade analyser och utifrån dem hjälpa kunderna vidare. 

Par cyklar i stadsmiljö.

Cykeln bäst i klassen

Under rådande pandemi har många i allt större utsträckning använt bilen, men även cykeltrafiken och försäljningen av nya cyklar har ökat, vilket framgick av en undersökning som WSP gjorde i början av sommaren.

- Cykeln är fantastisk på många sätt! En elcykel ökar cykelns räckvidd ytterligare och om möjligt ännu mer fantastisk! Det är många städer runt om i världen som har utnyttjat bilkörfält till cyklister.

Att elcykeln skulle ha sin viktigaste roll i delade mobilitetstjänster är hon dock tveksam till.

- Elcykeln är en bredare produkt än en elscooter och därmed också tyngre att drifta. Men som privatägd produkt är den helt suverän!

Delta i programserien Bäst före

Var med live när vi med nyfikenhet och innovation reder ut risker och möjligheter med vårt lands infrastruktur nu och i framtiden. Se vårt kommande avsnitt "Vår infrastruktur" i programserien Bäst före.


Relaterade teman och taggar