En svår energiekvation utan självklar lösning

I dag förbrukar Sverige cirka 140 terawatt-timmar per år. 2040 beräknas behovet vara över 200 timmar. Och då kommer 60 av dessa, som i dag kommer från kärnkraft, vara borta. Sverige måste alltså hitta 120 nya terawatt-timmar, genom teknik och resurser som i dag inte är tydligt utpekade.

Det här är en stor utmaning för hela Sverige.
Anna Nordling Sektionschef Energi Produktion och Distribution, WSP
Elteleportering

Anna Nordling
Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige