Ungas möjlighet att köpa en bostad

Högre bostadspriser och strängare kreditregleringar har skapat allt högre hinder att ta sig in på bostadsmarknaden. Hindren är särskilt höga för unga som för första gången ska skaffa ett eget boende. WSP har på uppdrag av HSB bland annat undersökt hur så kallade startlån skulle påverka ungas bostadssituation.