Våra samhällsutmaningar kräver långsiktiga lösningar

I vår tid när vi gjort jordklotet litet och uppfattar världen som åtkomlig och förståelig, tror vi oss utgå från en helhet när vi fattar beslut. I många viktiga frågor agerar vi dock tyvärr tvärtom. 
 

Protokollet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål. Så pass att Uppsala kommun blev globala vinnare 2018, i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge, där 132 städer från hela världen deltog.Exception details:
Rendering: Mvc Form
Placeholder: /page-layout/section_530be6e6-ac75-406f-b6f0-c782175746e5/col-narrow-1_74c5275c-f62e-4cf8-bd26-411da777b0ef/wrapper_3c0b7f0e-e8d9-42cb-a4bc-894cc20989be
Controller: Form
Action: Index
Message: model