Ung kvinna i sin första bostad i en svensk storstadsregion

Syftet med rapporten från WSP är att analysera de systematiska hinder och barriärer som finns för unga vuxna för att få sin första bostad i en svensk storstadsregion. Vi har också genomlyst de bostadspolitiska instrument för unga som finns runtom i världen samt tittat på vilka bostadspolitiska instrument som kan vara relevanta för Sverige. 

WSPs rapport består av en kartläggning av barriärer i bostadsmarknaden för unga vuxna i storstadsregioner, en analys av samhällsekonomiska effekter av en dysfunktionell bostadsmarknad och en internationell genomgång av reformer som har införts i andra länder. 

När vi studerat detta ser vi att unga vuxnas flyttintensitet har minskat kraftigt de senaste åren. Totalt har 410 000 unga vuxna inte flyttat under perioden 2008–2017 jämfört med om flyttbenägenheten varit lika stor som den var 2007. Med en bättre fungerande bostadsmarknad hade Sveriges totala BNP kunnat vara 13 miljarder kronor högre per år än dagens nivå, vilket skulle vara en ökning med 0,3 procent. 

De flesta länder som studerats i denna utredning har fokuserat på riktade åtgärder mot den ägda marknaden, framförallt kapitalunderlättande åtgärder. Detta står i skarp kontrast mot svensk bostadspolitik för unga, som ofta fokuserar på hyresrätter.

Ta del av Svenskt Näringslivs rapport Ett utmanat Sverige nr 8 – Arbetskraft utan bostäder.

Ladda ner WSPs rapport Bostadsbarriärer och bostadspolitiska instrument  - unga vuxna i storstadsregioner.


Mer om detta ämne

Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige