Bäst före

Var med live och utforska hur vi skapar ett framtidssäkrat samhälle. 

Jag vill anmäla mig till Bäst före: Våra offentliga byggnader och platser den 21 januari 2021 kl. 14.00.

Hög tid att ta hand om våra samhällstillgångar

En stor del av vårt gemensamma samhälle byggdes i skuggan av andra världskriget när mjölken fortfarande såldes på glasflaska, charterresorna ännu inte var uppfunna och Coca-colan inte hade nått Sveriges gränser. Det är saker vi idag tar för givet; Rent och billigt dricksvatten i kranen, utbyggda elnät och miljonprogram för att fler ska kunna bo med närhet till arbete och kollektivtrafik samt vägar, flygplatser och järnvägar som knyter ihop landets alla hörn. Dessvärre har vi slarvat med underhållet och det är hög tid att ändra på det.

Nu behöver vi höja statusen för att ta hand om det vi har och ta vara på de samhällstillgångar som generationer innan oss med gemsamma skattemedel byggt upp.  Och vi behöver skapa oss en bättre koll på hur de faktiskt mår. 

Därför har vi på WSP lanserat programserien ”Bäst före”. Vi bygger ett forum i syfte att underlätta prioriteringar och insatser, en transparent arena där våra experter, forskare, unga innovatörer och beställare kan dela erfarenheter och utmaningar och lära av andras misstag och framgång. 

Genom att addera vårt lokala kunnande i kombination med globala erfarenheter har vi som mål att programserien ”Bäst före” ska accelerera resan till ett framtidssäkrat Sverige och skjuta bäst-före-datumet långt fram i tiden. Välkommen till Bäst Före!
 

img-bast-fore-infrastruktur-avsnitt3-live

Våra offentliga byggnader och platser

Avsnitt 3 - Live 21 januari 2021 kl. 14:00
Förvaltning, förädling, social och kulturell hållbarhet hos våra skolor, simhallar, kajer, parker och stadskärnor. Hur värderar vi om en byggnad eller en plats bör bevaras? Välkommen till avsnittet om hur vi tar hand om våra offentliga byggnader och platser så vi kan skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer och anmäl dig här
Bäst före:

Vår infrastruktur

Avsnitt 2
Fungerande infrastruktur är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Men hur ser bäst före-datumen ut för våra vägar, järnvägar, vattenverk, broar och tunnlar? Med nyfikenhet och innovation reder vi ut risker och möjligheter med vårt lands infrastruktur nu och i framtiden.

Se avsnitt 2 - Vår infrastruktur
Bäst före:

Vårt framtidssäkrade samhälle

Avsnitt 1 
Är det möjligt att sätta bäst före-datum på infrastruktur, bostäder och offentliga byggnader? Och i så fall, finns det sätt att förlänga datumet? Finns det vissa bäst före-datum som är viktigare att hålla koll på än andra? Var med och utforska hur vi kan ta hand om vårt land på bästa sätt.

Se avsnitt 1 - Vårt framtidssäkrade samhälle

KOMMANDE AVSNITT

miljonprogrammet-1300x650-copy

Våra miljonprogram

Avsnitt 4
Drömmen om det moderna boendet. Miljonprogrammen byggdes för att hålla i 100 år, hur ser bäst-före datumet ut? Hur bygger vi framtidens förort och vilka bäst-före datum sätter vi på dem? Var med när vi live diskuterar den moderna staden som strävar mot klimatneutralitet, energieffektivisering och social hållbarhet.

Vi behöver ta hand om våra samhällstillgångar och uppgradera dem så att deras bäst före-datum skjuts långt in i framtiden. Det är inte lätt, och därför behövs dialog och samarbete.
Maria Brogren Moderator
Maria Brogren, WSP, moderator i programserien Bäst före.