Vår gröna omställning

Just nu finns ett fönster för en ny industriell revolution i norra Sverige. De kommande fyra åren är avgörande för om vi ska lyckas. Vilka är grundförutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling och för en grön omställning? Välkommen till avsnittet där vi målar upp en lägesbild och undersöker Bäst före-datum för att Sverige ska hinna med tåget för den gröna omställningen.

Jag inser att det kommer behövas väldigt mycket samarbete och det behövs nu!
Kommentar livedeltagare 5 oktober 2021
Jag tar med mig att det ändå känns lite hoppfullt att vi kan lyckas få med oss hela samhället i omställningen, även om det är tungrott.
Kommentar livedeltagare 5 oktober 2021
Deltagare i Bäst före: Vår gröna omställning.

Den gröna omställningen - dags att gå från planering till handling

Sverige befinner sig i en historisk förändring, en ny industriell revolution, där nya utmaningar blandas med nya möjligheter. Förändringen är driven av miljömål, digitalisering, elektrifiering och en grön nyindustralisering. Behovet av el ökar markant samtidigt som förnybara energikällor som sol, vind och vatten ska stå för en allt större del av elproduktionen. 

Läs artikeln

Blixtkraftverk, är det framtiden?

Det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett var vi bor, eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion – dygnet runt. Hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring och smarta lösningar för elektrifieringen av våra vägar är andra.

Läs mer

Avsnitt 4 | Vårt elsystem

Vi belyser elsystemets utmaningar, skillnader i landet, prognoser och bäst-före-datum, men framför allt diskuterar vi olika lösningar och vägen framåt.

Avsnitt 3 | Våra offentliga byggnader och platser

Ett laddat program som berör allt ifrån den ofrivilliga ensamheten som ökar i städerna till Umeås arbete för en socialt hållbar stad och skolornas utmaningar att uppgradera sina byggnader i takt med skolplanen, samt Kulturhusets vara eller icke vara som offentlig mötesplats.

Avsnitt 2 | Vår infrastruktur

Vi belyser allt från urbaniseringens påverkan på hur vi ska tänka till hållbarhetsaspekter och varför det är roligare att klippa band och inviga nya häftiga projekt än att rusta upp den infrastruktur vi har. Du kan se fram mot ett koncist program, fyllt av insikter, framtidsspaningar och konkreta case. Både ifrån Sverige och världen.

Avsnitt 1 | Vårt framtidssäkrade samhälle

Är det möjligt att sätta bäst före-datum på infrastruktur, bostäder och offentliga byggnader? Och i så fall, finns det sätt att förlänga datumet? Finns det vissa bäst före-datum som är viktigare att hålla koll på än andra?