Avsnitt 3 – Våra offentliga byggnader och platser

Ett laddat program som berör allt ifrån den ofrivilliga ensamheten som ökar i städerna till Umeås arbete för en socialt hållbar stad och skolornas utmaningar att uppgradera sina byggnader i takt med skolplanen, samt Kulturhusets vara eller icke vara som offentlig mötesplats.

Maria Brogren och expertpanelen Freija Carlsten (Landskapsarkitekt WSP), Mari Ferring (Senior utredare kulturmiljögrupp WSP) och Helena Klintström (Ansvarig hållbar stadsutveckling på WSP)...


Ensam i en sjuk värld

Ofrivillig ensamhet var ett växande samhällsproblem redan innan Covid-19. Nu finns tydliga tecken på att situationen ytterligare försämrats för många av de som var utsatta innan pandemin. Också gruppen ofrivilligt ensamma förväntas nu öka i samhället.

Läs artikeln

Ökat fokus på hållbar stadsutveckling

Pandemin har på många sätt tydliggjort sårbarheter i vårt samhälle och det viktigaste inför 2021 är hur vi tar till vara på de erfarenheterna menar Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP.

Läs artikeln

Historiska genidrag

På många sätt är Visby en idealisk stad ur ett hållbarhetsperspektiv med bilfria gator och gränder, gott om levande mötesplatser och trivsamma miljöer. Hur har Visby lyckats bevara det bästa från en svunnen tid i en modern värld?

Läs artikeln

Så kan vi utveckla Sveriges offentliga platser

När ett torg upphör att vara en levande marknads- och mötesplats riskerar det snabbt att bli en otrygg offentlig yta. Den snabba stadsutvecklingen där behoven ständigt förändras, kräver att vi tänker nytt kring parker, stadskärnor och andra offentliga platser.
Läs artikeln
Avsnitt 1 | Vårt framtidssäkrade samhälle

Är det möjligt att sätta bäst före-datum på infrastruktur, bostäder och offentliga byggnader? Och i så fall, finns det sätt att förlänga datumet? Finns det vissa bäst före-datum som är viktigare att hålla koll på än andra?

Avsnitt 2 | Vår infrastruktur
Vi belyser allt från urbaniseringens påverkan på hur vi ska tänka till hållbarhetsaspekter och varför det är roligare att klippa band och inviga nya häftiga projekt än att rusta upp den infrastruktur vi har. Du kan se fram mot ett koncist program, fyllt av insikter, framtidsspaningar och konkreta case. Både ifrån Sverige och världen.