Avsnitt 4 – Vårt elsystem

Välkommen till ett nytt avsnitt av Bäst före. Vi belyser elsystemets utmaningar, skillnader i landet, prognoser och bäst-före-datum, men framför allt diskuterar vi olika lösningar och vägen framåt.

Väldigt intressant med olika perspektiv på ett så mångfacetterat problem. Jag förstod mer om behovet av en reformerad elmarknadsmodell.
Kommentar från live-deltagare 24 mars 2021
Många idéer. Behöver se programmet igen!
Kommentar från live-deltagare 24 mars 2021
img-collage-bast-fore-avsnitt4-1300x650

Brister, beslut och balans i elsystemet – så kan ekvationen gå ihop

Det svenska elsystemet kommer att genomgå stora förändringar under 2021-2045 och just nu investeras mängder med resurser, tid och energi i att komma på lösningar för hur vi kan utveckla och ställa om vårt elsystem i tid. Vi på WSP har med vår erfarenhet och data kartlagt hur elsystemet ser ut i alla Sveriges kommuner samt hur elsystemet kan komma att se ut 2045. Se hur balanser ser ut i din region och ladda ner rapporten.

Till energirapporten

Elteleportering, är det framtiden?

Det finns ingen enkel lösning är svaret. Elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion – dygnet runt. Men det är fler aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett var vi bor. Såsom bristande kapacitet i stamnätet, som just teleportering av el skulle råda bot på, men även möjligheten att lagra el, ny hållbar elproduktion samt smarta lösningar för elektrifieringen av våra vägar. Allt påverkar. Ta del av vårt samlade material om hur vi löser framtidens energiekvation.

Läs mer

Sverige behöver renoveras

Status, behov och sårbarheter i våra gemensamma tillgångar. I rapporten framkommer en stor oro för skicket i elnät, vägar och VA-system och en oro för vad som sker om vi inte satsar på att ta hand om det vi byggt upp under generationer. 

Läs mer och ladda ner rapporten

2021 kan bli vätgasens år

Många delar av landet har börjat uppleva effektbrist. Att energin inte räcker till allting dygnet runt är något som kommer bli uppenbart i fler delar av landet under 2021 förutspår WSPs sektionschef och energiexpert Anna Nordling.

Läs artikeln

Vårt arbete inom energi

WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan idag, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer om våra tjänster och hör av er så kan vi berätta mer. 

Tjänster inom energi

Avsnitt 4 | Landshövding Göran Enander

Se hela intervjun med Landshövding Göran Enander om utmaningar och lärdomar kring att elnätets maximala kapacitet i Uppsala län nås sedan några år tillbaka regelbundet under kalla vintertimmar.

Avsnitt 1 | Vårt framtidssäkrade samhälle

Är det möjligt att sätta bäst före-datum på infrastruktur, bostäder och offentliga byggnader? Och i så fall, finns det sätt att förlänga datumet? Finns det vissa bäst före-datum som är viktigare att hålla koll på än andra?

Avsnitt 2 | Vår infrastruktur

Vi belyser allt från urbaniseringens påverkan på hur vi ska tänka till hållbarhetsaspekter och varför det är roligare att klippa band och inviga nya häftiga projekt än att rusta upp den infrastruktur vi har. Du kan se fram mot ett koncist program, fyllt av insikter, framtidsspaningar och konkreta case. Både ifrån Sverige och världen.

Avsnitt 3 | Våra offentliga byggnader och platser

Ett laddat program som berör allt ifrån den ofrivilliga ensamheten som ökar i städerna till Umeås arbete för en socialt hållbar stad och skolornas utmaningar att uppgradera sina byggnader i takt med skolplanen, samt Kulturhusets vara eller icke vara som offentlig mötesplats.