Avsnitt 1 – Ett framtidssäkrat samhälle

75 minuter om hur vi skapar ett framtidssäkrat Sverige med lång hållbarhetstid.

Avsnitt 1 | Vårt framtidssäkrade samhälle

En stor del av programserien Bäst före består av att interagera med deltagarna. Målet är att föra en debatt om hur vi skapar ett framtidssäkrat samhälle med lång hållbarhetstid. I avsnitt 1 – Ett framtidssäkrat samhälle - ställde vi flera frågor kopplade till våra samhällstillgångar, som bland annat vilka som är mest akuta att ta hand om och vilket som är det största hindret till att rusta upp. I det inspelade avsnittet kan du ta del av alla frågor och svar. 

""
""

Frågan om hur vi skapar ett hållbart samhälle är mer aktuell än någonsin. Men det är få som pratar om vårt lands bäst före-datum, gällande allt från vår infrastruktur till våra bostadsområden och offentliga byggnader Är det möjligt att fastställa en tidpunkt för dessa? Och går de överhuvudtaget att flytta på?  

Om så är fallet, är vissa datum viktigare att hålla koll på än andra? Dessutom, kan man framtidssäkra långsiktiga investeringar i samhället när ingen med säkerhet kan säga hur framtiden kommer att se ut? Och hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till allt detta? Många svåra frågor kräver en skarp skara av vassa människor. 

Moderator Charlotta Rydholm, tillsammans med WSPs Maria Brogren - chef för Hållbarhet och Innovation, möter i detta inspirerande lanseringsavsnitt visionärer och sakkunniga experter för att undersöka bäst-före frågorna. 

Välkommen till ett interaktivt och inspirerande avsnitt där vi tillsammans med experter, forskare och gäster kommer att ta oss an ”bäst före”-frågan. Ett koncist program på 75 min, fyllt av insikter, framtidsspaningar och konkreta case kring att upprusta, renovera, återbruka, förvalta och förädla. Både ifrån Sverige och världen.


Ett urval av programmets innehåll:

  • David Symons, Future Ready leader WSP UK om framtiden, vad vet vi? Var är osäkerheterna? Hur kan vi tänka när vi analyserar hur vi ska ta hand om våra befintliga tillgångar?
  • Anna DenellHållbarhetschef på Vasakronan om IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi där hon varit ordförande för gruppen ”Lokaler”.
  • Charlotta Faith-Ell, Senior Technical Director WSP om hur all betong har gått i pension.
  • Fredrik Reinius, Gruppchef Fastighetsutveckling om scenarioplanering, att framtidssäkra planer, projekt och organisationer genom att föreställa oss och förstå möjliga framtider. 
  • Mari Ferring, Senior utredare kulturmiljö WSP, Paul Hansson, Specialist Hållbar ombyggnad WSP och Mikael Bergström, Gruppchef på WSP Byggprojektering om att återbruka genom att förlänga livslängden på områden, byggnader och material.
  • Fredrik Bergström, Affärsområdeschef, WSP Advisory om att förvalta eller förädla.
""

Upptäck mer

Dags att ta hand om vårt kantstötta samhälle

De senaste 100 åren har Sverige satsat enorma resurser på uppbyggnaden av vårt gemensamma samhälle. Rent och billigt dricksvatten i kranen. Utbyggda elnät och miljonprogram för att fler ska kunna bo med närhet till arbete och kollektivtrafik. Vägar, flygplatser och järnvägar som knyter ihop landets alla hörn.

För att Sverige ska kunna fortsätta leverera en service och konkurrenskraft i världsklass behöver vi lägga mer kraft på smart utveckling av vårt arv så att det kan skapa värde även för framtida generationer.

Läs artikeln