Vi framtidssäkrar världen

Vi hjälper länder, städer och företag att göra framtiden till en så bra plats som möjligt. Vi kallar det att framtidssäkra världen.

 
Världen runt oss blir hela tiden högre, snabbare, starkare och smartare. Vi har självkörande bilar, artificiell intelligens och vi pratar om att flytta till Mars. Samtidigt lever vi med samma känslor och behov som vi alltid haft. Vi vill att livet ska vara enkelt, tryggt och trevligt. Och att saker bara ska fungera.

Vår roll är att finnas mitt i denna utveckling. Att förstå vart vi är på väg. Att lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Och att hitta genomförbara lösningar på vad som känns som omöjliga problem. 

Bäst före: Vår infrastruktur.

Ny programserie – hur vi skjuter Sveriges bäst före-datum på framtiden

Var med i vår nya inspirerande och interaktiva programserie. Tillsammans med våra experter, forskare och kunder utforskar vi hur vi kan ta hand om allt från vår infrastruktur, våra bostadsområden och offentliga byggnader på bästa sätt. Innovation, hållbarhet och ekonomi i fokus. Häng med! 

Läs mer och anmäl dig här

Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar. Men faktum är att allt går att lösa, och det är det vi på WSP gör.

Framtidssäkrad vattentillgång

Mobilitet

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. 

Framtidssäkrad mobilitet

Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta.

Framtidssäkrad urbanisering

Social hållbarhet

Vi på WSP utgår alltid från människan för att skapa värden här, nu och i framtiden. För oss betyder social hållbarhet att vi drar nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

Framtidssäkrad social hållbarhet