Vi framtidssäkrar världen

Världen runt oss blir hela tiden högre, snabbare, starkare och smartare. Vi har självkörande bilar, artificiell intelligens och vi pratar om att flytta till Mars. Samtidigt lever vi med samma känslor och behov som vi alltid haft. Vi vill att livet ska vara enkelt, tryggt och trevligt. Och att saker bara ska fungera.

  

Vår roll är att finnas mitt i denna utveckling. Att förstå vart vi är på väg. Att lära av historien, men ändå tänka helt nytt. Och att hitta genomförbara lösningar på vad som känns som omöjliga problem. Så hjälper vi länder, städer och företag att göra framtiden till en så bra plats som möjligt. Vi kallar det att framtidssäkra världen.
 

Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta.

Framtidssäkrad urbanisering

Social hållbarhet

Vi på WSP utgår alltid från människan för att skapa värden här, nu och i framtiden. För oss betyder social hållbarhet att vi drar nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

Framtidssäkrad social hållbarhet

Mobilitet

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. 

Framtidssäkrad mobilitet