Vi framtidssäkrar världen

Vi hjälper länder, städer och företag att göra framtiden till en så bra plats som möjligt. Vi kallar det att framtidssäkra världen.

Är bubbellagring lösningen på morgondagens energiekvation?

Det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett var vi bor, eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion – dygnet runt. Lagring av energi är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, nya hållbara energikällor och smarta lösningar för elektrifieringen av våra vägar är andra.

Läs mer om vårt framtidssäkrade energisystem
Bäst Före: Avsnitt 4

Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv och vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar. Men faktum är att allt går att lösa, och det är det vi på WSP gör.

Framtidssäkrad vattentillgång

Mobilitet

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. 

Framtidssäkrad mobilitet

Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta.

Framtidssäkrad urbanisering

Social hållbarhet

Vi på WSP utgår alltid från människan för att skapa värden här, nu och i framtiden. För oss betyder social hållbarhet att vi drar nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

Framtidssäkrad social hållbarhet