Mobilitet

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle.

För att skapa attraktiva och hållbara samhällen krävs en helhetssyn, där planeringen av bostäder, arbetsplatser och verksamheter integreras med trafik- och transportplanering. 

I takt med pågående urbanisering växer kraven på att använda ny och befintlig infrastruktur på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av effektiva styrmedel kan vi skapa ett transportsystem som hittar rätt balans mellan god mobilitet, tillgänglighet och en god stadsmiljö.

Digitalisering och elektrifiering kommer ha stor påverkan på transportsystemet, och vi har redan sett hur resenärer effektiviserar sitt resande med olika typer av informationstjänster, och vi ser att nya mobilitetstjänster börjar påverka hur människor väljer att resa. 

Nedan kan du ta del av insikter och artiklar, de senaste rapporterna och träffa människorna som utvecklar intressanta projekt. 

Spårvagn i folktom stad.

Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi

Hur vi reser, pendlar och arbetar har under många år stått under förändring med nya resmöjligheter, och med mål om ökad jämlikhet, mindre utsläpp och bättre framkomlighet. I och med pandemin skedde en blixtsnabb förändring. Nya vanor etablerades och en del av dessa vanor kan komma att bestå.

Läs mer och ladda ner mobilitetsstudien

Tågbranschen och effekterna av pandemin

Pandemin påverkar tågresenärerna kraftigt, både i det korta och långa perspektivet. När pandemin är över kan vi förvänta oss förändrade resvanor, men också nya rutiner och ny teknik som kan komma att användas även framöver.

WSPs studie undersöker utvecklingen av järnvägstrafiken på global nivå
Kvinna med munskydd väntar på tåg på tom perrong.
Klocka i kollektivtrafik.

Tid är pengar

I denna rapport har WSP, på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik, analyserat de samhällsekonomiska kostnaderna för försening i kollektivtrafiken samt vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med dessa förseningar.

Läs mer och ta del av rapporten

Så tacklar städer övergången till urban mikromobilitet

Delningstjänster och mikromobilitet är en allt vanligare syn i urbana områden. WSP har studerat sju världsstäder där nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är utmaningar som återfinns men med olika lösningar på problemen.

Läs mer och ta del av rapporten
Man åker elskoter i stadsmiljö

Ny delad mikromobilitet och potentiella rättviseeffekter

Sätten vi färdas på i våra städer håller på att förändras. Det blir allt vanligare att se personer köra fordon de själva inte äger eller personer som med sitt eget fordon erbjuder åkturer till andra. För tio år sedan skulle en och annan höja på ögonbrynen över detta, men knappast numera. Det vi ser är framväxandet av en ny delad mobilitet.

Den nya delade mobiliteten är här (ibland)

Framtidens bro odlas fram i havet

Framtidens broar kan vara billigare att bygga och dessutom kan de stå för sin egen energiförsörjning. Det menar Stefan Uppenberg och Daniel Ekström som arbetar på WSP. Med biobetong kan bron växa av sig själv och med rätt konstruktion kan den användas till fler saker än bara själva förbindelsen.
Illustration: Naturvårdsverket

Hur Öresundsbron kan byggas med nollutsläpp av växthusgaser
Modell av hur en påväxt av cement sker över tid.

De bidrar till framtidens kollektivtrafik

Han gjorde sitt första elektrikerjobb på en advokatbyrå i centrala Stockholm. Hon forskade om forna klimatförändringar. Nu arbetar Olle Storell och Shyhrete Shala på WSP som teknikansvariga för var sitt område på en av de nya tunnelbanesträckningarna i Stockholm.

Shyhrete och Olles arbete med Gula linjen
70 procent på ljus bakgrund

Transporterna och klimatmålen

Sverige har från och med den första januari 2018 en klimatlag som innebär att regeringens klimatpolitik ska utgå från riksdagens beslutade klimatmål. När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att växthusgasutsläppen ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010. 

Läs hela insikten