Social hållbarhet

Vi på WSP utgår alltid från människan för att skapa värden här och nu och i framtiden. För oss betyder social hållbarhet att vi drar nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet,  jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

 
Social hållbarhet behöver vara grunden i samhällsutvecklingen. På WSP drivs vi av att beakta, utveckla och skapa nya sociala värden i alla våra uppdrag. 

WSP arbetar med hela stadsutvecklingskedjan, från ax till limpa, för att skapa hållbara samhällen för människor. Vi arbetar med analyser kring social hållbarhet i tidiga skeden som hjälper kommuner och aktörer att ta välgrundade beslut i strategiska samhällsfrågor. Vi tar hänsyn till platsernas och befolkningens olikhet och mångfald, och hur nyttor respektive onyttor fördelas mellan män och kvinnor eller mellan grupper med olika socioekonomisk status. Vi hjälper till i processer och organisationer för att främja jämställdhet och likabehandling mellan människor. 

När städerna byggs ser WSP till att använda hälsosamma materialval och att främja goda arbetsvillkor. För att se till att verkligheten stämmer överens med målen hjälper vi också våra kunder att utvärdera effekter av deras insatser olika utvecklingsmål. 
 
 

Ett lummigt Umeå sett från vattnet där natur integrerats i staden

Socialt värdeskapande i Umeå

Vill du öka din kunskap om social hållbarhet? Arbetar du med samhällsutveckling och vill säkerställa områdens sociala värden? Saknar du metoder och verktyg som hjälper dig att öka jämställdhet, hälsa, trygghet och trivsel i ett område? Socialt värdeskapande analys är en metod och ett verktyg som hjälper dig att arbeta strukturerat med dessa frågor. 

Social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt

Kollektivtrafiken bidrar till minskade sjukvårdskostnader

Genom att minska antalet omkomna och skadade i trafiken, bidra till människors vardagsmotion och minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar, minskar kollektivtrafiken regionernas hälso- och sjukvårdskostnader.

Kollektivtrafikens nytta
Man lyssnar på musik och åker kollektivtrafik

Social hållbarhet minskar klyftor

Malmö stad var tidigt ute med arbete för social hållbarhet. Staden tog avstamp i WHO-rapporten ”Closing the gap in a generation” och tillsatte en kommission för minskade skillnader i hälsa. Nu pågår en utvärdering av projektet och Andrea Utas på WSP är en av dem som bidrar. 

Samhällsanalytikern inom social hållbarhet
Barn spelar fotboll i lummig stadsmiljö

Socialt hållbar stadsutveckling är mer än levande bottenvåningar

Kunskapen kring vad social hållbarhet är och hur den kan främjas i stadsutvecklingen flyttas ständigt framåt. För att få en uppdaterad bild av vad kommuner ser som det viktigaste för stadsbyggnadsbranschen att leverera har WSP gjort flera kartläggningar av nyligen genomförda markanvisningstävlingar - ett starkt verktyg kommuner har för att styra utvecklingen vid försäljning av mark. WSP drar flera slutsatser, där den största handlar om att det ofta saknas en anpassning till platsens behov och förutsättningar. 

Läs hela insikten