Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta. 

Flygbild visar ytan där överdäckningen av E4, E20 och Värtabanan ger plats för en ny stadsdel
Illustrering av hur en överdäckning av vägar och järnväg frigör utrymme

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling
Individ som blickar framåt

Senast utgivna publikationer

Betongvägg där sprickor och ett område i form av en sverigekarta krackelerat och fallit bort.

april 2022

Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras

Sverige
Rapport
Helena Klintström, WSP.

februari 2022 | 4 minuter 30 sekunder

Går det att planera städer för att komma till rätta med ojämlik hälsa?

Sverige
Blogg
thn-kommuner-oversvamning

oktober 2021 | 5 minuter

Kommunerna behöver förbereda sig – översvämningarna kommer att öka

Sverige
Reportage
Vy över Nacka.

september 2021

Regionernas kamp 2021

Sverige
Reportage