Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta. 

img-norrastation
img-Healing-Citites

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling
img-blick-horisont

Senast utgivna publikationer

Kraftledning som går genom en skog och ut på ett fäl

april 2021

Hinder för elektrifiering

Sverige
Rapport
thn-framtidens-kollektivtrafik

april 2021

Framtidens kollektivtrafik formas nu

Sverige
Nyheter
thn-var_el_en_sjalvklarhet_eller_lyxvara

mars 2021

Självklarhet eller lyxvara? Ödesdigert när energin inte räcker till

Sverige
Nyheter
thn-2040_sa_stort_ar_det_framtida_effektgapet

mars 2021

En svår energiekvation utan självklar lösning

Sverige
Nyheter
thn-energismart

mars 2021

Utan el stannar samhället

Sverige
Nyheter