Urbanisering

Den urbanisering vi har i dag i Sverige väntas fortsätta, där befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Sveriges befolkning blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige antas fortsätta. 

Flygbild visar ytan där överdäckningen av E4, E20 och Värtabanan ger plats för en ny stadsdel
Illustrering av hur en överdäckning av vägar och järnväg frigör utrymme

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling
Individ som blickar framåt

Senast utgivna publikationer

Sträckningen gula linjen med stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden i genomskärning.

januari 2021 | 3,5 minuter

Historisk utbyggnad under mark

Sverige
Reportage
Ensam kvinna blickar ut över stor stad.

januari 2021 | 4 minuter

Ensam i en sjuk värld

Sverige
Reportage
Kvinna i tomt shoppingcentrum.

januari 2021 | 3 minuter

Nya spelregler i en föränderlig värld

Sverige
Reportage
Äldre herre med cykel sitter på bänk i park.

januari 2021 | 3,5 minuter

Ökat fokus på hållbar stadsutveckling

Sverige
Reportage
""

november 2020 | 3 minuter

Sverige behöver renoveras

Sverige
Rapport
Kvinna sitter på bänk i stadsmiljö.

november 2020 | 3 minuter

Så kan vi utveckla Sveriges offentliga platser

Sverige
Reportage