Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv på jorden och också vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och stora delar av världen drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar.

 
Varje dag hjälper WSP till att framtidssäkra vattnet i Sverige och i världen. Med vår globala erfarenhet och lokala kännedom arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en bättre morgondag.

Här nedan kan du läsa om hur vi förebygger översvämningar i svenska kuststäder, vår kunskap att säkra vattentillgång i kommuner som saknar eget vatten och hur vi löser de svåra avloppsfrågorna. Men också om vårt engagemang i Solvatten, som gör det möjligt för tusentals familjer i några av världens fattigaste delar att få tillgång till rent vatten. I vår rapport Sverige och 20-talets vattenutmaningar - Så påverkas staden, näringslivet och medborgarna, kan du ta del av WSPs analys av Sveriges vattenutmaningar, men även de möjligheter som finns att säkra vatten för kommande generationer.

Trevlig läsning!


Sverige och 20-talets vattenutmaningar - Så påverkas staden, näringslivet och medborgarna.

Så löser vi vattenbristen

Torka och lokalt låga grundvattennivåer till trots så råder ingen vattenbrist i Sverige. Problemet är att vattnet vi har inte finns där vattnet behövs. Det innebär stora utmaningar för såväl jord- som skogsbruk.

Att flytta en sjö

”Dra på gummistövlar lite oftare”

Skyfall, översvämningar och höga vattenstånd påverkar redan i dag livet för många svenskar. På WSPs kontor runtom i landet arbetar man dagligen med att utveckla framtidssäkra metoder för att hantera de ökande vattenmängderna.

Översvämningarna

Skiter vi i dricksvattnet?

Med rör som är uppemot 100 år gamla och reningsverk anpassade för det Sverige som fanns på 50-talet står vi inför ett vägval. Hur ska vi på bästa sätt använda det vatten som finns, räcker det till hela landet? Och har vi verkligen råd att skita i det dricksvatten som fyller våra toaletter?

Vårt dricksvatten

Utan vatten ökar risken för ekologisk kollaps

Fungerande ekosystem bidrar till ett mer stabilt klimat. Biologisk mångfald är en överlevnadsfråga för människan. Båda hotas av den ökade risken för vattenbrist och översvämningar. Därmed hotas också vårt framtida liv på planeten. 

Biologisk mångfald - en ödesfråga

Så kan solens strålar rena vattnet

Petra Wadström är en av Sveriges mest prisbelönta innovatörer. WSP stödjer sedan länge hennes kanske mest kända uppfinning: vattenreningsdunken ”Solvatten”.  I dag får mer än en kvarts miljon människor i över 20 länder rent vatten från Solvatten.

Solen gör jobbet

Relaterade projekt