Vatten

Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv på jorden och också vår tids stora ödesfråga. Mer än två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och stora delar av världen drabbas hårt av översvämningar, torka och föroreningar.


Så löser vi vattenbristen

Torka och lokalt låga grundvattennivåer till trots så råder ingen vattenbrist i Sverige. Problemet är att vattnet vi har inte finns där vattnet behövs. Det innebär stora utmaningar för såväl jord- som skogsbruk.

Att flytta en sjö

”Dra på gummistövlar lite oftare”

Skyfall, översvämningar och höga vattenstånd påverkar redan i dag livet för många svenskar. På WSPs kontor runtom i landet arbetar man dagligen med att utveckla framtidssäkra metoder för att hantera de ökande vattenmängderna.

Översvämningarna

Skiter vi i dricksvattnet?

Med rör som är uppemot 100 år gamla och reningsverk anpassade för det Sverige som fanns på 50-talet står vi inför ett vägval. Hur ska vi på bästa sätt använda det vatten som finns, räcker det till hela landet? Och har vi verkligen råd att skita i det dricksvatten som fyller våra toaletter?

Vårt dricksvatten

Utan vatten ökar risken för ekologisk kollaps

Fungerande ekosystem bidrar till ett mer stabilt klimat. Biologisk mångfald är en överlevnadsfråga för människan. Båda hotas av den ökade risken för vattenbrist och översvämningar. Därmed hotas också vårt framtida liv på planeten. 

Biologisk mångfald - en ödesfråga

Så kan solens strålar rena vattnet

Petra Wadström är en av Sveriges mest prisbelönta innovatörer. WSP stödjer sedan länge hennes kanske mest kända uppfinning: vattenreningsdunken ”Solvatten”.  I dag får mer än en kvarts miljon människor i över 20 länder rent vatten från Solvatten.

Solen gör jobbet

Relaterade projekt


Senast utgivna publikationer

Kraftledning som går genom en skog och ut på ett fäl

april 2021

Hinder för elektrifiering

Sverige
Rapport
thn-framtidens-kollektivtrafik

april 2021

Framtidens kollektivtrafik formas nu

Sverige
Nyheter
thn-var_el_en_sjalvklarhet_eller_lyxvara

mars 2021

Självklarhet eller lyxvara? Ödesdigert när energin inte räcker till

Sverige
Nyheter
thn-energismart

mars 2021

Utan el stannar samhället

Sverige
Nyheter
thn-2040_sa_stort_ar_det_framtida_effektgapet

mars 2021

En svår energiekvation utan självklar lösning

Sverige
Nyheter