Erfarna proffs

Hos oss får du tillgång till en mängd högprofilerade och utmanande projekt som ger dig möjligheter att avancera i karriären. Bidra till samhällsinsatser utöver det vanliga som har en positiv och hållbar inverkan på de platser där vi arbetar, bor och lever våra liv.

Gestikulerar med händer för att förstärka ståndpunkt

Eftersom vi är ett kunskapsbaserat företag är våra medarbetare den mest värdefulla resursen och deras kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster och integrerade tjänster. Vi strävar mot att ständigt utveckla kunskapen och förmågan hos våra medarbetare. Flertalet har en akademisk examen som exempelvis civilingenjörer eller samhällsvetare eller har annan gedigen utbildning och erfarenhet inom exempelvis projekt-/projekteringsledning, miljöfrågor eller specifika tekniska områden.

Läs mer om våra karriärvägar