Möt våra medarbetare

Hos oss är ingen den andra lik. Vi är tekniska experter, strategiska rådgivare, ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare, miljöspecialister, projektörer, konstruktörer, projektledare och många fler. Men vi är också människor. Människor med alla tänkbara perspektiv, styrkor, färdigheter, åldrar och livsåskådningar. 

Göteborg står vid ett vägval inför framtiden

En växande stad ställer höga krav på hållbar samhälls- och stadsutveckling, inte minst ur ett klimatperspektiv. I centrala Göteborg pågår precis detta och Anna Widman på WSP Sverige har ett särskilt intresse för så kallade gröna och blå strukturer. 

Två scenarier för stadsutveckling

De bidrar till framtidens kollektivtrafik

Han gjorde sitt första elektrikerjobb på en advokatbyrå i centrala Stockholm. Hon forskade om forna klimatförändringar. Nu arbetar Olle Storell och Shyhrete Shala på WSP som teknikansvariga för var sitt område på en av de nya tunnelbanesträckningarna i Stockholm.

Shyhrete och Olles arbete med Gula linjen
Anna Nordling
Rebecca Hellby

Multidisciplinär uppdragsansvarig i komplexa byggprojekt

- Att få vara med och skapa något bestående och bidra till ett bättre samhälle är det absolut roligaste med mitt jobb.

Utmaningen att hitta lösningar på problem som ibland kan verka omöjliga är en av de saker Patrik Lidgren trivs med mest i sitt jobb.

Möt Patrik Lidgren

Delar sin tid mellan uppdrag och personalansvar

- Att få växa in i nya roller i uppdrag som inte alltid är givna är en fantastisk möjlighet. 

Sara Rahnamoon ser ljust på framtiden och de fortsatta utvecklingsmöjligheterna på WSP.

Möt Sara Rahnamoon

Från biträdande konstruktör till chef för 75 medarbetare

- Det finns utrymme att utvecklas för alla, oavsett om det är som chef eller som teknikorienterad specialist eller som drivande uppdragsledare. Vi är helt enkelt bra på att ta hand om kompetens oavsett bakgrund.

Möt Erik Bellander
Olivier Canella