Malmö stad var tidigt ute med arbete för social hållbarhet. Staden tog avstamp i WHO-rapporten ”Closing the gap in a generation” och tillsatte en kommission för minskade skillnader i hälsa. Nu pågår en utvärdering av projektet och Andrea Utas på WSP Sverige är en av dem som bidrar. 

 

Andrea Utas, WSP

Andrea Utas

Titel: Samhällsanalytiker inom regional utveckling
Ålder: 31 år
På WSP sedan: 2016
Utbildning: Kandidatexamen i miljövetenskap samt Master in Environmental Management and Physical Planning
Intressen: Målar i akvarell och akryl och utövar yoga. 

Ett starkt rättspatos och ett stort intresse för jämställdhetsfrågor har tagit Andrea Utas till arbetet som samhällsanalytiker inom social hållbarhet på WSP Sverige. 

Jag ser att ojämlikhet är ett problem och är en sådan person som alltid har engagerat mig, från elevrådet till facket.
Andrea Utas Samhällsanalytiker inom regional utveckling, spetskompetens inom hållbar utveckling

Hållbara städer och samhällen

Just nu är hon engagerad i utvärderingen av arbetet med social hållbarhet i Malmö. 

Malmö stad var banbrytande då den 2011 tillsatte den oberoende Malmökommissionen för att minska skillnaderna i hälsa mellan stadens delar och socialt olika grupper. Med utgångspunkt i WHO-rapporten Closing the gap in a generation lämnade kommissionen ett par år senare rapporten Hälsa, välfärd och rättvisa – Malmö stad med 24 mål och 72 åtgärder för att minska klyftorna i staden. 

Nu har staden beställt en oberoende utvärdering av sig själv. 

– Vi ska utvärdera Malmös stads organisering och process kring arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa som pågått sedan Malmökommissionen släppte sin slutrapport, säger Andrea Utas. 
 

Utveckling av konceptuell modell 

Det är ett komplext tvärvetenskapligt utvärderingsuppdrag med allt från analyser av stora datamängder till intervjuer med tjänstemän och politiker för att ta reda på vad kommissionens arbete har lett till. Uppdraget ska också svara på om det finns påvisbara resultat och hur befolkningens livsvillkor har förändrats sedan rapporten publicerades. 

I uppdraget ingår också att utveckla en modell för uppföljning av hälsoojämlikheten, bestämma vilka mål som ska följas upp och sedan koppla dem till Agenda 2030 och Förenta Nationernas ”Globala målen”. 

– Jag bedömer att vårt arbete kommer att vara värdefullt för andra kommuner, säger Andrea Utas. 
 

Synliggöra alla grupper och individer

Som sakkunnig kring jämlikhets- och jämställdhetsfrågor arbetar Andrea Utas bland annat med att utreda nyttan av en investering för olika grupper ur dessa perspektiv. 

– Min övergripande uppgift är att säkerställa att alla individer och grupper i befolkningen beaktas och att bidra till väl underbyggda kunskapsunderlag vid beslutsfattande, säger hon. 

Enligt Andrea Utas pågår ett paradigmskifte kring social hållbarhet. Miljöperspektivet är sedan länge naturligt i alla typer av utveckling, men social hållbarhet är inte där. Än. 

– Jag har känt mig ganska ensam, men sedan konsultföretaget Kontigo blev en del av WSP har vi nu en hel grupp som arbetar med social hållbarhet, säger hon.

Det finns dessutom ett driv i akademin kring den här typen av hållbarhetsfrågor och social hållbarhet ryms inom allt fler utbildningsområden. 

– Det är nu det händer, det är en spännande tid, säger Andrea Utas. 
 

Läs mer 

Closing the gap in a generation (PDF) 
Hälsa, välfärd och rättvisa – Malmö stad (PDF)
Agenda 2030 och globala målen