Sara Rahnamoon är 30 år och utbildad högskoleingenjör från KTH, med inriktning maskinteknik och med en magisterexamen i logistik. Efter studierna blev det först en kortare tid som projektkoordinator på Trafikförvaltningen, där hon jobbade med det nya trafikstyrningssystemet i programmet för uppgradering Röda linjen. Därefter landade hon på WSP, där det första uppdraget blev som teknikansvarig på tunnelbanans nya Gula linje, där WSP är generalkonsult.

 

Varför trivs du med att jobba på WSP?

Det är fantastiskt roligt att jobba i stora och aktuella infrastrukturprojekt i Stockholm – som t.ex. Förbifarten och tunnelbanans utbyggnad – och därigenom vara delaktig i stadens utveckling och framtid. Dessutom trivs jag med variationen som det innebär att jobba med olika projekt. Jag har en lyhörd chef som ger mig goda förutsättningar att själv påverka mitt arbete, min utveckling och vilka projekt jag deltar i. Valmöjligheterna är många.
 

Beskriv ett projekt som du är extra stolt över.

Mitt första projekt på WSP, Gula linjen, som jag jobbat med i två år nu. Jag hade ingen byggbakgrund när jag kom in i projektet så det har därför varit en stor utmaning som resulterat i att jag fått växa väldigt mycket på väldigt kort tid.

Sara Rahnamoon

Vid sidan av sitt arbete älskar Sara att resa (gärna långt), upptäcka nya kulturer och känslan det ger av att andas in en annan atmosfär.

SARA RAHNAMOON

Ålder: 30
Antal år i branschen: 13
Antal år på WSP: 2,5
Titel: Biträdande projekteringsledare
Senaste långresa: Kuba

 
Vad ser du för framtid för dig och för WSP?

Jag hoppas och ser fram emot att ta mer och mer ansvar och fortsätta växa. Det känns inspirerande att befinna sig i en företagskultur där man verkligen ges utrymme att göra den resan. Dessutom satsar vi inom Management just nu på att certifiera våra projektledare inom PMI, Project Management Institute, vilket är en internationell certifiering som förhoppningsvis öppnar fler dörrar för att arbeta globalt. För WSP som företag ser det också väldigt ljust ut tycker jag. Vi växer och anställer många unga, nya medarbetare – och vi satsar kontinuerligt på innovation och utveckling.