Han gjorde sitt första elektrikerjobb på en advokatbyrå i centrala Stockholm. Hon forskade om forna klimatförändringar. Nu arbetar Olle Storell och Shyhrete Shala på WSP som teknikansvariga för var sitt område på en av de nya tunnelbanesträckningarna i Stockholm. 

  

Olle Storell hade många år i elektrikeryrket innan han beslutade sig för att studera företagsekonomi. 

– Jag tog ekonomexamen i 40-årsåldern och sökte mig till WSP där jag nu arbetar som teknikansvarig för el, belysning och transport på gula linjen till Arenastaden. Jag är färdig med projekt såsom tre tvättstugor i Svedmyra, nu är det stora projekt som gäller, säger han. 

Shyhrete Shalas nyfunna intresse för geoteknik och hållbarhetsfrågor tog henne till WSP som ansvarig för geoteknik för den nya tunnelbanesträckningen från Odenplan till Arenastaden. 

– Efter doktorsexamen jobbade jag kvar på universitetet ett tag, men kände att jag ville göra något mer konkret. Det är inte ofta man får vara med om att projektera en tunnelbana där man bor, säger hon.
 

Trygg och hållbar kollektivtrafik 

De arbetar med samma projekt, som är WSPs största räknat i antal teknikområden och människor, men där slutar också likheterna. 

Olle Storell

Olle Storell

Titel: Teknikansvarig el, belysning och transport 
Ålder:
43 
På WSP:
Sedan 2017 
Utbildning:
Elektriker och företagsekonom 
Intressen:
Använda händerna (”jag är en j-vel på att sy”) och segla. 

För Olle Storell handlar arbetet om att planera elförsörjning, belysning och transporter, alltså rulltrappor och hissar, på tre tunnelbanestationer som om flera år ska realiseras utmed en bergtunnel från centrala Stockholm ut till Arenastaden i Solna. 

Målet är att till en rimlig kostnad skapa trygga platser för resenärerna samtidigt som konsten i tunnelbanan ska komma till sin rätt.
Olle Storell Teknikansvarig el, belysning och transport

Moderna hjälpmedel och expertkunskaper

I uppdraget ingår att i detalj planera de tre stationerna och tunnlarna däremellan, ner till minsta papperskorg. Till sin hjälp har Olle Storell och hans kolleger 3D-verktyg som visar tunnelbanan i en dataspelsliknande värld. 

– Det är inte fotorealistiskt, men vi kan upptäcka krockar mellan el, rör och ventilation och det är till stor hjälp. Jag har sett 3D-miljöerna så många gånger nu att det ibland känns som om tunnelbanan redan är klar, säger han. 

Runt sig har han kolleger som har arbetat med ljusdesign, som tunnelbaneförare, rulltrappstekniker och fordonsreparatörer. Många har en KY-utbildning med sig i bagaget.

– Det är så jag tycker att en konstruktör ska vara. Det är viktigt att förstå vad strecket på ritningen innebär i praktiken, säger Olle Storell. 
 

Geoteknik i praktiken 

Om Olle Storells arbete än så länge bara finns i en 3D-modell, är Shyhrete Shalas uppdrag desto mer konkret. 

Shyhrete, WSP

Shyhrete Shala

Titel: Teknikansvarig geoteknik 
Ålder:
36 
På WSP:
Sedan 2016 
Utbildning:
Doktorsexamen i kvartärgeologi från Stockholms universitet 
Intressen:
Älskar havet och drömmer om att kunna fridyka bland koraller, hajar och andra havsdjur. Helst i ett rent hav utan världens skräp. 

Tänk dig att du gräver ett stort hål i marken ner till berget, något måste till för att det inte ska rasa från sidorna. Det är bland annat där geoteknik kommer in. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för andra att arbeta under jorden.
Shyhrete Shala Teknikansvarig geoteknik

En viktig del i arbetet är fältundersökningar för att fastställa jordarternas egenskaper, gränsen mellan jord och berg samt att leta efter föroreningar i marken som måste tas hänsyn till när allt löst material ska tas bort för att göra klart för bygget av arbetstunnlarna, stationsuppgångarna och andra tillhörande delar till den nya tunnelbanelinjen. 
 

Erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring

 De senaste åren har Shyhrete Shala arbetat med förfrågningsunderlag som snart ska färdigställas och levereras till beställaren Region Stockholm. Underlaget ska sedan användas vid upphandling av entreprenörer för tunnelbanebygget. Men det är inget hon gör på egen hand.

– I början av min karriär hade jag en fantastisk mentor som gjorde övergången mellan akademi och näringsliv enkel. Jag har också haft ett stort stöd från mina kollegor, en av företagets experter i geoteknik, utomstående granskare och Sveriges bästa geotekniker som numera är pensionerad men bidrar ändå, säger hon.

Eftersom många har granskat våra handlingar innebär det också att den framtagna lösningen blivit ordentligt kvalitetssäkrad. Och det har gett resultat.

– Jag är stolt över allt vårt arbete och i synnerhet arbetstunnel Hagalund. Där hade vi tänkt på allt, säger Shyhrete Shala.
 

Läs mer

Gul linje till Arenastaden